mentiuni legale

Site-ul internet http://www.chryso-group.com (desemnat sub denumirea « Site-ul ») este proprietatea societății CHRYSO SAS, societate pe acțiuni simplificată cu capitalul de 403.665 euro şi cu sediul situat la adresa 19, place de la Résistance, 924450 Issy les Moulineaux, înmatriculată în Registrul Comerțului şi al Societăților din Nanterre cu numărul B 964 200 497. Accesul la aceste Site precum şi utilizarea conținutului său sunt supuse condițiilor expuse mai jos.. Prin accesarea și navigarea pe site se acceptă fără rezerve aceste condiții.
" Prestatarul care asigură stocarea directă şi permanentă este societatea Inov-Agency: 51-53 rue de l'Alcazar -59000 Lille.
www.inov-agency.com
Creația grafică şi integrarea portalului Internet au fost încredințate societății Inov-Agency. 

Continutul site-ului – Exonerarea de raspundere
Informațiile care figurează pe Site sunt puse la dispoziție de către CHRYSO cu titlu indicativ. CHRYSO se străduieşte ca informatiile continute de acest Site sa fie cat mai actuale. CHRYSO este ținută doar la asumarea unei obligații de mijloace cu privire la informațiile puse la dispoziția persoanelor care accesează Site-ul. În măsura în care CHRYSO a efectuat toate demersurile apropriate pentru a asigura fiabilitatea şi exhaustivitatea informațiilor conținute pe Site, CHRYSO nu poate fi trasă la răspundere din cauza erorilor, a omisiunilor sau pentru rezultatele care au putea fi obținute pe baza utilizării acestor informații. Ïn mod special, utilizarea hyperlink-urilor poate conduce la consultatea de către utilizator a altor site-uri internet pentru a avea acces la informație, CHRYSO neavând nici un control asupra acestor site-uri. În consecință, utilizatorul recunoaşte că utilizează aceste informații sub răspunderea sa exclusivă. Site-ul nu este un site de e-commerce. : informațiile cae figurează nu ar putea fi considerate ca fiind o propunere de vânzare sau de cumpărare. Se poate ca totalitatea  produselor, a procedeelor şi a programelor prezentate pe site să nu fie propusă în toate țările.

Proprietatea intelectuala
Structura generală precum şi programele de calculator, textele, imaginile animate sau nu, sunetele, know-how-ul, desenele, creațiile grafice, bazele de date şi în general toate celelalte elemente care compun Site-ul sunt proprietatea exclusivă a societății CHRYSO. Orice reprezentare şi / sau reproducerea totală sau parțială a Site-ului prin intermediul oricărui procedeu, fără autorizația expresă a societății CHRYSO este interzisă şi ar constitui o falsificare pedepsită de către articolele L.335-2 şi următoarele din Codul proprietății intelectuale. Mărcile şi logo-urile ce apar pe Site sunt proprietatea societății CHRYSO sau a terților. Orice utilizare, reproducere totală sau parțială a acestor mărci şi / sau a acestor logo-uri este interzisă, în baza articolului L.713-2 din Codul proprietății intelectuale, fără autorizația prealabilă şi expresă a societății CHRYSO sau a terțului titular al dreptului de marcă. 

Hyperlink-uri către alte site-uri
Site-ul este susceptil să conțină hyperlink-uri către alte site-uri internet, în special către site-urile partenere ale societății  CHRYSO. Instalarea acestor hyperlink-uri a făcut obiectul unei autorizații prealabile şi exprese. Orice creare de hyperlink către Site este supusă autorizației prealabile şi exprese a societății CHRYSO. Această autorizație va putea fi retrasă în orice moment de către societatea CHRYSO, fără ca aceasta să fie obligată să justifice decizia sa de retragere.  

Prelucrearea datelor peronale
IÎn conformitate cu dispozițiile legii din 6 ianuarie 1978 cu privire la informatică, la fişiere şi libertăți, prelucrarea automatizată a datelor personale realizată în urma utilizării informațiilor menționate pe Site a făcut obiectul unei declarații adresate Comisiei naționale a informaticii şi a libertăților  (CNIL), care a eliberat o confirmare de primire cu numărul 1218416 pe data de 24 septembrie 2004. Utilizatorul  este informat în special despre faptul că conform articolului 27 a legii relative la  informatică, la fişiere şi libertăți din data de 6 ianuarie 1978, informațiile comunicate de către utilizator prin intermediul  formularelor prezente pe Site sunt necesare pentru a satisface cererea sa şi sunt destinate societății CHRYSO, care răspunde de prelucrarea lor, în scopuri de gestiune administrativă, comercială şi / sau de marketing. Informațiile nominative cu privire la utilizator sunt destinate societății CHRYSO şi a partenerilor săi şi nu vor fi comunicate terților. CHRYSO pune în aplicare toate mijloacele destinate asigurării siguranței şi a confidențialității fişierelor nominative astfel constituite. Utilizatorul este informat că, în momentul în care vizitează Site-ul, poate fi pus în funcțiune un mecanism de urmărire a navigației, acest sistem permițând conservarea informațiilor comunicate de către utilizator timp de 24 de ore. Utilizatorul dispune de un drept de acces, de retragere şi de modificare a datelor personale comunicate prin intermediul tehnicilor de urmărire..Utilizatorul este informat de faptul că dispune de un drept de acces şi de modificare a datelor ce îl privesc adresându-se în scris societății  CHRYSO (19, place de la Résistance - 92440 Issy-les-Moulineaux, France) sau trimițând un mail la contact@chryso.com. Cu toate acestea, societatea CHRYSO atrage atenția utilizatorului asupra existenței unor riscuri eventuale în ceea ce priveşte confidențialitatea datelor transmise prin rețeaua Internet. Utilizatorii Site-ului sunt ținuți să respecte dispozițiile legii cu privire la informatică, la fişiere şi libertăți, încălcarea acesteia fiind pasibilă de aplicarea de sancțiuni penale.  Ei trebuie sa se abțină în special, în ceea ce priveşte informațiile nominative la care au acces, să procedeze la orice colectare, la orice utilizare deturnată şi, în mod general, să efectueze orice act susceptibil să aducă atingere vieții private sau reputației persoanelor. 

Functionarea tehnica a site-ului – Absență de garanție
Site-ul este accesibil în mod normal 24h/24h şi 7 zile/7. În caz de forță majoră, de dificultăți informatice, de dificultăți legate de structura rețelelor de comunicații sau de dificultăți tehnice, pentru motive de mentenanță, fără ca această listă să fie exhaustivă, accesul total sau parțial la Site va putea să fie suspendat sau suprimat pe baza unei simple decizii luate de către societatea CHRYSO. Pentru motive de mentenanță şi / ori pentru orice altă decizie a societății CHRYSO, va putea fi întrerupt accesul la Site. Site-ul este susceptibil să înregistreze modificări şi evoluții fără ca acest lucru să necesite nici un fel de notificare. Vizitatorul Site-ului recunoaşte că dispune de competența şi de mijloacele necesare pentru a putea accesa şi utiliza acest Site. El recunoaşte că a verificat că configurația sa informatică nu conține nici un virus şi că aceasta este în perfectă stare de funcționare. 

Atribuirea competenței
Conținutul Site-ului este supus legii franceze, cu excepția regulilor sale cu privire la conflictele de lege. Ca atare, este supus regulilor de fond şi regulilor de formă prevăzute de legea franceză şi conținutul său va fi apreciat doar de către jurisdicția franceză, singura competentă în acest domeniu.