INFORMA?II PRIVIND COOKIE-URILE

Utilizarea Cookie-urilor

În momentul acces?rii site-ului internet al societ??ii noastre, este posibil s? fie instalate cookie-uri automat ?i s? fie p?strate temporar în memorie sau pe hard-diskul dumneavoastr?, în scopul facilit?rii navig?rii dumneavoastr?. Un cookie nu ne permite s? v? identific?m, îns? este un element care serve?te la înregistrarea informa?iilor referitoare la navigarea pe site-ul web.

Mai jos g?si?i cookie-urile utilizate pe acest site ?i scopul lor:

NumeNaturaDescriere
__utmaCookie-uri analiticeEste vorba de cookie-uri analitice (Google Analytics), destinate s? propun? statistici de consultare. A se vedea paragraful de mai jos.
__utmbCookie-uri analiticeEste vorba de cookie-uri analitice (Google Analytics), destinate s? propun? statistici de consultare. A se vedea paragraful de mai jos.
__utmcCookie-uri analiticeAEste vorba de cookie-uri analitice (Google Analytics), destinate s? propun? statistici de consultare. A se vedea paragraful de mai jos.
__utmzCookie-uri analiticeEste vorba de cookie-uri analitice (Google Analytics), destinate s? propun? statistici de consultare. A se vedea paragraful de mai jos.
__utmvCookie-uri analiticeEste vorba de cookie-uri analitice (Google Analytics), destinate s? propun? statistici de consultare. A se vedea paragraful de mai jos.


CONFIGURAREA GENERAL? A COOKIE-URILOR

Pute?i s? configura?i cookie-urile pe care le utiliz?m noi pe acest site, prin setarea navigatorului dumneavoastr? Internet:


Pute?i refuza înregistrarea cookie-urilor, prin modificarea parametrilor navigatorului dumneavoastr? Internet. Aceast? opera?iune va implica, totu?i, ?tergerea tuturor cookie-urilor utilizate de navigator, inclusiv a celor utilizate de alte site-uri web, ceea ce poate duce la alterarea sau pierderea anumitor set?ri sau informa?ii ?i la îngreunarea navig?rii pe site-ul web.


COOKIE-URILE DE ANALIZ?
Acest site utilizeaz? Google Analytics, un serviciu de analiz? de site internet furnizat de Google Inc. („Google”). Datele generate de cookie-uri privind utilizarea site-ului de c?tre dumneavoastr? (inclusiv adresa dumneavoastr? IP) vor fi transmise ?i stocate de Google pe servere situate în Statele Unite. Google va utiliza aceast? informa?ie în scopul evalu?rii utiliz?rii site-ului de c?tre dumneavoastr?, compil?rii rapoartelor privind activitatea site-ului destinate editorului acestuia ?i furniz?rii de alte servicii referitoare la activitatea site-ului ?i la utilizarea Internetului. Google poate comunica aceste date unor ter?i, în caz de obligare legal? sau când ace?ti ter?i proceseaz? date pentru Google, incluzând în special editorul acestui site. Google nu va asocia adresa dumneavoastr? de IP cu nicio alt? dat? de?inut? de Google. Pute?i s? dezactiva?i utilizarea cookie-urilor, prin selectarea parametrilor adecva?i ai navigatorului dumneavoastr?. Totu?i, o astfel de dezactivare ar putea împiedica utilizarea anumitor func?ionalit??i ale acestui site. Utilizând acest site Internet, consim?i?i în mod expres la procesarea datelor dumneavoastr? nominative de c?tre Google, în condi?iile ?i pentru scopurile descrise mai sus.
Pentru a afla mai multe despre cookie-urile Google Analytics, face?i clic aici.


De asemenea, pute?i dezactiva Google Analytics, prin instalarea unui mic plugin propus de Google ?i disponibil pentru principalii navigatori.


Date cu caracter personal


Fiecare vizitator al acestui site care furnizeaz? informa?ii societ??ii CHRYSO îi acord? acesteia integralitatea drepturilor transmisibile referitoare la aceste informa?ii ?i o autorizeaz? s? le utilizeze dup? cum va considera de cuviin??. Informa?iile astfel furnizate de c?tre vizitatori vor fi considerate ca fiind neconfiden?iale, vor trebui s? fie exacte ?i legale ?i s? nu aduc? atingere intereselor ter?ilor.


Cu privire în mod specific la datele personale colectate pe site, vizitatorii sunt informa?i despre faptul c? site-ul utilizeaz? mai multe proces?ri având drept scop s? asigure comunica?ia ?i schimbul de informa?ii cu vizitatorii.


Aceste proces?ri permit în special:

  • s? se r?spund? cererilor scrise formulate de c?tre vizitatori în diferitele rubrici prev?zute în acest scop,
  • s? se adreseze vizitatorilor documentele cerute de ace?tia din urm? (în special de natur? financiar?),
  • s? se gestioneze înscrierile vizitatorilor la adun?ri de natur? financiar? organizate de CHRYSO,
  • s? se gestioneze depunerile de candidaturi instantanee, precum ?i r?spunsurile la ofertele de locuri de munc? publicate pe acest site.


   Datele colectate:


 • nu vor putea s? provin? decât din înregistrarea lor voluntar? de c?tre vizitatori,
 • sunt doar pentru uz intern ?i sunt destinate persoanelor responsabile cu procesarea cererii vizitatorului,
 • sunt p?strate doar pe durata necesar? îndeplinirii scopurilor definite mai înainte.

 

Conform dispozi?iilor legii nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 referitoare la informatic?, la fi?iere ?i la libert??i, modificat? prin legea nr. 2004-801 din 6 august 2004, orice persoan? care dore?te s?-?i exercite drepturile de acces, de rectificare, de ?tergere sau de opunere, va trebui s? se adreseze serviciului urm?tor:
GROUPE CHRYSO - Direction de la communication
19 Place de la Résistance, 92445 Issy-les-Moulineaux - FRAN?A