NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE PUBLICĂ

Descrierea Companiei

CHRYSO România activează în domeniul aditivilor pentru materiale de construcții. Ne mândrim în prezent ca suntem unul dintre liderii în domeniu, oferind partenerilor noștri furnizori de produse din beton sau companii de construcții, produse inovatoare cu un grad ridicat de satisfacere a cerințelor economice și tehnice venite din partea partenerilor noștri naționali și internaționali.

Misiune

Înțelegem importantă datelor dumneavoastră personale și apreciem încrederea pe care ne-o acordați. De aceea, prioritatea noastră este de a procesa informațiile pe care ni le puneți la dispoziție, cu grijă și în siguranță. Am implementat în acest sens soluții de securizare a datelor în mediul electronic și fizic, precum și proceduri de lucru interne, menite să asigure protecția datelor dumneavoastră constant și susținut.

Prin prezența notificare de confidențialitate dorim să va informăm asupra drepturilor dumneavoastră privind procesarea datelor personale și a modurilor în care noi procesăm aceste date în mod transparent, corect și legal.

Orice modificare a proceselor din cadrul companiei noastre care implică datele dumneavoastră personale, va fi reflectată de asemenea în actualizările periodice ale acestei notificări.

Cine suntem noi?

Chryso Romania SRL

Sediu Social: Aricestii Rahtivani, str. Londra nr. 11, jud. Prahova

RO 22971586, J29/999/2008

Ofițerul Desemnat pentru Protecția Datelor

Andreea Trifon

[email protected]

Ce înseamnă date personale?

Textul normativei europene pentru protecția datelor 679/2016 stabilește următoarea definiție:

<<"date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoană vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.>>

Ce categorii de date personale colectăm?

Datele personale pe care le procesăm sunt direct furnizate de dumneavoastră atunci când efectuați și confirmați o comandă pentru produsele noastre sau ne solicitați expertiza în dezvoltarea de produse noi dedicate nevoilor dumneavoastră pentru materiale de construcție. De asemenea, procesăm date personale necesare în procesul de recrutare și angajare atunci când aplicați/sunteți acceptat pentru unul din posturile noastre vacanțe

În funcție de relația pe care o aveți cu compania noastră, procesam următoarele categorii de date cu caracter personal: Date de identificare personală (ex: Nume/Prenume, CNP si/sau serie/nr CI, Date de Contact, numele și prenumele, dată nașterii, domiciliu, e-mail sau număr de telefon), Date despre Familie (ex: Nume/Prenume Soț/Soție, Date de Naștere Copii, CNP Membrii ai Familiei), Date Financiare (ex: Cont Bancar), Date despre Activitatea Profesionala/Educație (ex: Diplome Studii, Certificări Profesionale). 

În baza legii în vigoare, vom putea solicita date personale suplimentare, în vederea prestării serviciilor contractate sau pentru conformarea cu obligațiile legale.

Nu procesăm categorii speciale de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

În ce scopuri colectăm datele dumneavoastră personale si care sunt temeiurile juridice pentru procesarea datelor?

Informațiile pe care le colectăm sunt necesare în scopul prestării serviciilor noastre pentru care v-ați exprimat interesul de a beneficia atunci când ați contactat societatea noastră. Aceste scopuri includ obligații contractuale și legale, interesele legitime ale companiei noastre precum și ale partenerilor noștri implicați în prestările serviciilor în concordanță cu solicitările dumneavoastră. Scopurile pentru care colectăm datele dumneavoastră includ:

Obligații Contractuale și Legale

Procesăm datele dumneavoastră pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și legale în vigoare, în vederea:

 • îndeplinirii obligațiilor contractuale privind comenzile și livrarea produselor comandate
 • facturării comenzilor conform cu cerințele legislației în vigoare
 • îndeplinirii formalităților de angajare, precum si pe parcursul angajării în cadrul companiei noastre

Interese Legitime

Procesăm datele dumneavoastră în urmărirea intereselor noastre legitime, numai în cazurile în care aceste interese nu încalcă drepturile și libertățile dumneavoastră. În acest sens, procedurile noastre interne prevăd evaluări ale intereselor noastre în raport cu drepturile dumneavoastră în vederea:

 • menținerii și dezvoltării relațiilor comerciale cu Parteneri. Furnizori si Clienți
 • recrutării de personal pentru ocuparea unui post vacant în cadrul companiei noastre

Nu procesăm date personale în scopuri decizionale individuale automate sau pentru creare de profiluri.

Consimțământ

Cu consimțământul dumneavoastră vom folosi datele personale în alte scopuri care nu se încadrează în cele enumerate mai sus sau pentru comunicări de marketing periodice.

Va puteți oricând retrage consimțământul dat printr-o cerere scrisă trimisă la [email protected]

Perioada de Retenție a datelor

Datele dumneavoastră sunt stocate pe serverele noastre aflate pe teritoriul României și vor fi păstrate în funcție de prevederile legale în vigoare sau atât cât este necesar în vederea prestării serviciilor noastre. După expirarea acestei perioade sau înainte, atunci când informațiile nu mai sunt necesare, datele dumneavoastră vor fi șterse/distruse în siguranță.

Date privind contractele comerciale, facturare și menținerea relațiilor comerciale – 10 ani sau conform legislației în vigoare.

Date privind formalitățile de angajare – 50 ani sau conform legislației în vigoare.

Date privind recrutarea în vederea angajării – 2 ani de la data trimiterii aplicației pentru postul vacant.

Cui transferăm datele dumneavoastră personale?

Ca practică standard, CHRYSO România nu va divulga nici unei entități, datele dumneavoastră pentru a fi folosite în scopuri de marketing fără acceptul dumneavoastră explicit. Vom transmite, însă, anumite categorii de date personale necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale și legale și a intereselor legitime, către entități partenere, furnizori de servicii, terți care sunt parte a prestării serviciilor noastre, sau la solicitarea dumneavoastră expresă.

Transferul datelor dumneavoastră personale către entități în afară Uniunii Europene se va realiza în conformitate cu prevederile normativei europene 679/2016 implicând măsuri în funcție de gradul de adecvare al țării pe teritoriul căreia entitatea își desfășoară activitatea sau cu consimțământul dumneavoastră explicit.

Care sunt drepturile dumneavoastră privind procesarea datelor personale?

Regulamentul General pentru Protecția Datelor 679/2016 prevede următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare transparență privind procesarea datelor personale
 • Dreptul de acces la datelor personale deținute
 • Dreptul de rectificare a datelor personale deținute
 • Dreptul de a solicită ștergerea datelor personale deținute
 • Dreptul de a solicită restricționarea procesării datelor personale
 • Dreptul de a obiecta față de procesarea datelor personale
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a nu fi inclus într-un proces decizional individual automat, inclusive crearea de profiluri

Va puteți exercită drepturile detaliate mai sus trimițând o solicitare scrisă la [email protected]

Actualizări

Această notificare este accesibilă oricând la adresa https://ro.chryso.com/ si va fi actualizată periodic, iar orice modificare va intră în vigoare în momentul în care este postată la adresa de mai sus.

Contactați-ne

Opiniile dumneavoastră sunt importante pentru noi deoarece ne ajută să ne îmbunătățim serviciile și de a le personaliza în funcție de preferințele dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la detaliile din această notificare de confidențialitate sau pentru a raporta o potențială breșă de securitate va rugăm să contactați Ofițerul Desemnat pentru Protecția Datelor la oricare din coordonatele de mai jos:

Ofițerul Desemnat pentru Protecția Datelor

Andreea Trifon

[email protected]

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Pentru soluționări sau plângeri cu privire la procesarea datelor dumneavoastră personale precum și pentru exercitarea Vom depune toate eforturile necesare pentru a răspunde tuturor solicitărilor și să îndeplinim astfel toate așteptările dumneavoastră. În cazul în care nu sunteți mulțumit de răspunsul primit din partea noastră, va rugăm să ne comunicați ce am putea îmbunătăți la adresa [email protected]

Aveți de asemenea dreptul că pentru soluționări sau plângeri cu privire la procesarea datelor dumneavoastră personale precum și pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră puteți contacta autoritatea română la coordonatele de mai jos:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, 010336 București, România

Telefon: +40 318 059 211 / 212

E-mail: [email protected]

Website: www.dataprotection.ro